(06.2020) Обработка на ходила с кератолин и фрези(06.2020) Обработка на ходила с кератолин и фрези