(01.2020) Специфика на работа при поддръжка на изкуствен материал.Специфика на работа при поддръжка на изкуствен материал.