Построяване на композиции при създаване на декорацииПострояване на композиции при създаване на декорации